Notiek padziļināta klasifikatora situācijas analīze fokusgrupās
26.02.2021

Lai gūtu plašāku ieskatu un varētu veikt padziļinātāku biedrību un nodibinājumu klasifikatora izpēti, februārī Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS vadošās pētnieces Agnese Frīdenberga, Līga Stafecka, Iveta Kažoka un Sintija Tarasova tikās ar ārvalstu kolēģiem - ar Lietuvas ekspertiem un Igaunijas ekspertiem, lai uzzinātu par kaimiņvalstu pieredzi par tiesisko regulējumu un faktisko situāciju ar biedrību un nodibinājumu darbības klasifikāciju. Ņemot vērā viņu pieredzi, tiks izstrādāti priekšlikumi Latvijas klasifikatora uzlabojumiem. 

24.februārī notika pirmā fokusgrupa, kurā tika pārrunāti ekspertu izstrādātie risinājumu varianti, mēģinot saprast iemeslus, kādēļ daudzas organizācijas norāda sevi kā “Citur neklasificētu organizāciju darbība”, kas paaugstina organizāciju riska novērtējumu, piemēram, attiecībās ar banku, un kā atrisināt to, ka šajā grupā paliek tikai neliels organizāciju skaits, bet pārējās spēj identificēt savu darbības jomu. 2. un 4.martā notiks fokusgrupas ar valsts institūciju un finanšu institūciju pārstāvjiem. 

Atgādinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse ir uzsākusi pilsoniskās sabiedrības organizāciju pētījumu, kurā tiek apkopoti dati par organizācijām ar mērķi apzināt pieejamās informācijas apjomus un identificēt problēmjautājumus, kas šobrīd liedz iegūt vispusīgu un objektīvu informāciju par pilsoniskās sabiedrības organizācijām Latvijā. Lai to īstenotu, pētnieki veiks padziļinātu datu izpēti par organizācijām, kuras ir apkopoti dažādos reģistros. 


uploaded picture
Projektu “Pētījumi par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 64 994,95 eiro.”