Nītaureņi darbību 2024.gadā sāk ar projektu ‘Nītaureņu spēles’
08.02.2024

Biedrība “Nītaureņi” 2024. gada janvārī uzsākusi īstenot projektu “Nītaureņu spēles”, kura mērķis ir līdz 2024. gada 31. oktobrim stiprināt biedrības kapacitāti, palielinot darbības teritoriju arī blakus pagastā, īstenot aktivitātes caur biedrības darba un spēļu organizēšanas pieredzi, uzturēt aktīvu darbošanās garu kopienā, veicināt līdzdalību un savstarpējo sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanā un pārmaiņu virzīšanā pagastā un visas pašvaldības mērogā.

Projekta “Nītaureņu spēles” ietvaros biedrība turpinās labi uzsāktās tradīcijas un īstenos iepriekšējo gadu projektos gūto pieredzi, nodrošinās atbalsta aktivitātes vietējai kopienai, izstrādās un iegādāsies spēles un aktivitātes, kas pieejamas kopienai, organizēs brīvprātīgo darbu. 

Galvenā norises vieta ir biedrības telpas Nītaurē un mobilā lielformāta aktivitāšu telts, ar kuru iespējams doties izbraukuma aktivitātēs. Galvenā mērķa grupa ir kopienas ļaudis, viņu ģimenes un draugi Nītaurē un Līgatnē, un apkaimes pagastos, kā arī biedrības aktivitāšu apmeklētāji no citām vietām Latvijā. Kopā projektā plānots iesaistīt vismaz 300 dalībniekus un 20 brīvprātīgos. Plašāka informācija pieejama šeit.