Nevalstiskās organizācijas nav guvušas valdības atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai, tiks lemts par turpmākajiem risinājumiem
19.03.2020

Jau iepriekš informējām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse 17. martā nosūtījusi Ministru kabinetam un Saeimai vēstuli, ar aicinājumu, lemjot par atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem un nozarēm, sniegt atbalstu arī nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras arī spēcīgi ietekmējusi ārkārtas situācija valstī. 

Ņemot vērā to, ka Valdība šodien un rīt Saeima lems par atbalsta mehānismiem uzņēmējiem, taču vēl joprojām politiskajā dienaskārtībā nav iekļauts atbalsts nevalstiskajām organizācijām – ne finansiāls, lai pārvarētu krīzi, ne arī nav veikti pārdomāti lēmumi, kā aizliegums sniegt pakalpojumu mazaizsargātām sociālām grupām, ietekmēs šo mērķa grupu dzīves kvalitāti un veselības stāvokli, Latvijas Pilsoniskā alianse šodien, 19. martā plkst. 17.00 organizē attālināto NVO tikšanos, lai kopīgi vienotos par turpmākajiem soļiem un pārrunātu risinājumus, kas pazuduši starp vēlmi atbalstīt uzņēmējus. Sarunā piedalīties ir aicināts ikviens interesents, plašāk par iespēju iesaistīties - rakstiet uz alianse@nvo.lv. 

Šajā krīzes laikā ir svarīgi neaizmirst par NVO lielo pienesumu un ieguldījumu demokrātijas, pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā Latvijas sabiedrībā, veicot daudzas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno ne valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors. Tāpēc atbalsta mehānismi krīzes pārvarēšanai būtu jānodrošina arī NVO sektoram. 

Jāatzīmē, ka valdība jau radusi risinājumus atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbības jomā, no valsts budžeta apmaksājot slimības lapas uzņēmumu darbiniekiem, ieviešot dažādus nodokļu atvieglojumus, kredītu garantijas un termiņu pagarinājumus. 

Tāpat arī Kultūras ministrija meklē risinājumus, kā atbalstīt kultūras nozari Latvijā, viens no tiem – ieviest Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu, kurai atvēlēt šim mērķim papildus līdzekļus: “Par atbalsta risinājumiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai kultūras un pasākumu nozares uzņēmējiem, radošajām personām un kultūras nevalstiskajām organizācijām”.

Tomēr par nevalstisko sektoru kopumā neviena no institūcijām nav uzņēmusies rūpi, lai gan NVO arī ir daļa no Latvijas tautsaimniecības un sniedz atbalstu krīzes situācijās. Tāpēc arī Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka cerību, ka jautājums par atbalsta pasākumu ieviešanu  nevalstiskajam sektoram tiks iekļauts Ministra kabineta un Saeimas dienas kārtībā.