NAP2027 projekts virzās tuvāk apstiprināšanai
06.03.2020

LPA direktore Kristīne Zonberga 4. martā piedalījās Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde, kurā tika apspriests NAP2027 projekts, kas nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus Latvijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai nākamajiem septiņiem gadiem. Šajā plānošanas periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo, ir paredzēts ievērojams finansējuma pieaugums tieši cilvēkresursiem, tostarp ieguldot zinātnē un pētniecībā. Likts arī uzsvars uz tirgus nepilnību identificēšanu un finanšu instrumentu pilnveidošanu uzņēmējdarbībai.

NAP2027 ietverto fundamentālo pārmaiņu virzienu īstenošana pamatota prioritātēs, rīcības virzienos un uzdevumos, kuri ir vērsti uz četru NAP2027 stratēģisko mērķu sasniegšanu (produktivitāte un ienākumi, vienlīdzīgas iespējas, sociālā uzticēšanās, reģionālā attīstība), tādējādi tuvinot Latviju Ziemeļvalstu sabiedrības pārvaldības modelim. 

Šobrīd darbs pie NAP2027 iegājis finiša taisnē - Ministru kabinets (MK) ir atbalstījis Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādāto projektu un turpmākie soļi tagad jāveic Saeimai - jālemj par NAP2027 apstiprināšanu. 

Plānots, ka Saeima šo dokumentu varētu apstiprināt martā, bet vēl gaidāmas vairākas komisijas sēdes un notiks detalizētāka NAP2027 gala redakcijas projektā iekļauto prioritāšu, rīcības virzienu un investīciju pasākumu apspriešana.