Nāc un pievienojies Latvijas Pilsoniskajai aliansei!
07.02.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) jau gada noslēgumā informēja par biedrības paveiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, padarīto pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanā 2019. gadā (skatīt šeit). Tā kā paveikts ir patiesi daudz, vēlamies par to pastāstīt arī plašāk. Ik dienu darbojamies ar lielu entuziasmu, vienmēr paturot prātā LPA vērtības: sadarbība, kompetence, līdzdalība un mūsu misiju, pie kuras arī stingri turamies - Pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.
Kā trešo no mūsu darbības virzieniem vēlamies izcelt Kapacitātes stiprināšanu – LPA veido un īsteno dažādas apmācību programmas, sniedz konsultācijas, nodrošina aktuālāko informāciju par sektora un publiskās pārvaldes aktualitātēm, piesaista finansējumu un aktīvi pārstāv pilsoniskas sabiedrības intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
Mēs ļoti novērtējam ikvienu, kas iestājas par LPA vērtībām un aicinām kļūt par daļu no mūsu draugu saimes. Pievienojies, kļūstot par LPA biedru, brīvprātīgo, projektu atbalstītāju vai ziedotāju. Augsti novērtējam katru iniciatīvu, kas palīdz mums kopīgi veidot pilsonisku, atvērtu un zinošu sabiedrību! Lai mums kopā izdodas!