Memoranda padomes sēdē aktualizē jautājumu par konsultēšanos ar nevalstiskajām organizācijām par ieguldījumiem nozarē
30.04.2021

Trešdien, 28. aprīlī norisinājās kārtējā Memoranda padomes sēde. 

Sēdē Valsts kancelejas pārstāves I.Pauloviča un I.Kušķe informēja par piektā Latvijas atvērtās pārvaldības plāna izstrādes procesa uzsākšanu. Atvērtās pārvaldības sekretariāta pārstāvji P.Varga un I.Mangule pauda atbalstu Latvijas aktivitātēm atvērtās pārvaldības sekmēšanai. Ar līdz šim paveikto un aktualitātēm atvērtās pārvaldības iniciatīvas ietvaros var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē, kur arī būs iespējams sekot līdzi jaunā plāna izstrādes procesam. 

Biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore I.Vaivare informēja par aktualitātēm saistībā ar darbu COVID-19 stratēģiskās vadības grupā un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izstrādes procesā visu nevalstisko organizāciju interesēs. 

Padomes locekļi aktualizēja jautājumu par konsultēšanos ar nevalstiskajām organizācijām atbilstoši 31.marta sēdē izteiktajam lūgumam organizēt tikšanos par ieguldījumiem nozarē, konstatējot, ka atsaucība no Memoranda padomē nepārstāvētajām ministrijām ir bijusi nepietiekama. Līdz ar to Memoranda padomes sekretariātam tika lūgts atgādināt atsevišķām ministrijām par padomes lūgumu, kā arī Memoranda padomes NVO puses locekļi līdz nākamajai Memoranda padomes sēdei organizēs tikšanos ar ministriju amatpersonām ar mērķi skaidrot iesaistes nepieciešamību. Valsts kancelejas pārstāvis H.Beitelis informēja par Ministru kabinetā apstiprināto atbalstu nevalstiskajām organizācijām Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros. 

Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs “Providus”” pētniece A.Frīdenberga iepazīstināja ar veiktā pētījuma rezultātiem par NVO klasifikāciju un priekšlikumiem iespējamajiem risinājumiem. Tieslietu ministrijas pārstāve L.Medina pauda atbalstu nepieciešamajām izmaiņām, informējot, ka Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu plāno tuvākajā laikā uzsākt darbu pie risinājumiem (grozījumi normatīvajos aktos, sistēmu programmēšana) ar mērķi panākt pēc iespējas atbilstošākus datus par nevalstiskajām organizācijām. 

Memoranda padome atbalstīja Ā.Ādlera (biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”) un kā aizvietotāja A.Gobiņa (biedrība “Eiropas kustība Latvijā”) deleģēšanu darbam komisijā, kura vērtēs nevalstisko organizāciju pieteikumus darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē. 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore K.Zonberga un A.Gobiņš iepazīstināja sēdes dalībniekus ar Demokrātijas nedēļas aktivitātēm, aicinot pasākumu un aktivitāšu organizēšanā iesaistīties gan nevalstiskās organizācijas, gan valsts pārvaldes institūcijas. Savukārt, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāve J.Ābola informēja par iespējām Eiropas dienas atzīmēšanai. 

Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2021. gada 26. maijā plkst. 11.00. Nākamajā sēdē plānots izskatīt šādus jautājumus:

  • Par SEPLP locekļa amata kandidātu apstiprināšanu,
  • Aktuālais COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā,
  • Ilgtspējīgas attīstības mērķis Latvijas Bankas darbā,
  • Par Aktīvo iedzīvotāju fonda aktualitātēm.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts kanceleju. Visi sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē, savukārt sēdes ieraksts šeit.  


uploaded pictureŠis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai".