Meklējam domnīcas vadītāju un ekspertus
16.07.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pieteikties domnīcas vadītāju un ekspertus izsludinātajā tirgus izpētē darbam projektā “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”. Domnīcas ietvaros tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā veicināt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistās ar publiskā finansējuma procedūrām, proti, – kādi priekšnosacījumi ir nepieciešami publiskajai pārvaldei un sabiedrībai, kādas ir minimālās prasības konsultāciju, atklātības un uzraudzības procesos, un kā tos īstenot praksē. 

Mēs meklējam: 

  • Domnīcas vadītāju ar dizaina domāšanas pieredzi. 

Prasības pretendentiem: pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis saistīts ar kādu biedrību vai nodibinājumu (piemēram, kā biedrības biedrs, darbinieks), ir pieredze domnīcu vadīšanā un  pret izpratne par dizaina domāšanas principiem; pretendents ir neatkarīgs/ir neieinteresētā persona par domnīcā risināmo jautājumu un no iesaistāmajām personām, tai skaitā neatrodas interešu konfliktā, kā arī ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu nolikumā pieprasīto informāciju.

  • 3 ekspertus: ekonomistu/finansistu, ar pieredzi publiskā finansējuma izstrādes procesā, politikas plānošanas ekspertu, ar pieredzi politikas plānošanas, izstrādes un ieviešanas procesos un sociologu.

Prasības pretendentiem: izglītība un profesionālā pieredze jomā, kurā tas piesaka savu kandidatūru konkursam; pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis saistīts ar kādu biedrību vai nodibinājumu (piemēram, kā biedrības biedrs, darbinieks), piemīt izpratne par dizaina domāšanas principiem, kā arī pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu nolikumā pieprasīto informāciju. 

Līguma izpilde jāveic no 2021. gada septembra līdz 2021. gada novembrim. Domnīcas tikšanās notiks vienu reizi nedēļā.

Piedāvājumus tirgus izpētē iespējams iesniegt elektroniski līdz 2021. gada 31. jūlijam, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz pasta adresi alianse@nvo.lv.  

Sīkāka informācija par prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem tirgus izpēte vadītāja pakalpojumam pieejama šeit, ekspertu pakalpojumiem  - šeit.