Mazākumtautības integrācijas pieredze un demokrātijas veicināšana Latvijā
05.07.2024

Sadarbībā ar I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību (LNKBA) 4. jūlijā mazākumtautību pārstāvji un biedrības savstarpēji dalījās ar pieredzi un iespējām integrēties Latvijas sabiedrībā.

Mazākumtautību pārstāvjiem būtiski ir divi aspekti – saglabāt savu kultūras mantojumu ārpus etniskās dzimtenes un integrēties sabiedrībā. Nozīmīga arī ir valodas apgūšana, lai nākamās paaudzes veiksmīgi integrētos Latvijas sabiedrībā, kā arī tā ir cieņas izrādīšana pret valsti, kurā dzīvo. Kāda dalībniece, kura Latvijā dzīvo jau daudzus gadus, dalījās ar piemēru no savas dzīves – dzimtā valoda esot armēņu, bērnu dārzā apgūta krievu valoda, un vēlāk – latviešu. 

Pasākumā piedalījās 25 dalībnieki no 7 dažādām mazākumtautību biedrībām. Dalībnieki atzina, ka izlaušanās spēle “Demokrātija 2084” radīja kopības sajūtu starp dažādām biedrībām un paaudzēm, uzsverot, ka kopīgs mērķis – gan spēlē, gan dzīvē ir stipra un plaukstoša Latvija – ir svarīgāks par kultūras atšķirībām. 

Komandai, kura visātrāk atrisināja spēli, no LPA tika sniegta iespēja saņemt atbalstu biedrības materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, tostarp tehniskā  aprīkojuma iegādei vai nomai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei. Papildus visām komandām tika pasniegts stratēģiskās galda spēles komplekts "DemokrātiJā", kas veicina izprast demokrātijas pamatelementu nozīmi un palīdz apzināties demokrātiskas valsts iespējas un riskus.

Izlaušanās spēles “Demokrātija 2084” laikā dalībnieki ieguva zināšanas par demokrātiju kā pārvaldes sistēmu, apgūstot teoriju, diskutējot un praktiski darbojoties divos posmos. Interaktīvajā daļā, izmantojot spēles metodi, dalībnieki iepazina demokrātijas elementus un mācījās veidot demokrātiskas sistēmas. Diskusiju daļā viņi reflektēja par izspēli, padziļināti diskutēja par demokrātiskām vērtībām un procesiem, kā arī uzdeva jautājumus par sabiedriski politisko dzīvi.


Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija, un par tā saturu ir atbildīga biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse".


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

uploaded picture