LVportāls: Deputātu kvotas – vai ir atbalstāma šāda naudas sadale
12.11.2021

Ir atgriezusies nodokļu naudas sadale ārpus valdības plānotajiem budžeta līdzekļiem jeb tā saucamās deputātu kvotas. Valdība 2. novembrī atbalstīja apmēram 40 koalīcijas partiju deputātu iesniegtos priekšlikumus 2022. gada budžetā par kopumā gandrīz diviem miljoniem eiro. Tas, vai šāda prakse ir atbalstāma, komentē LVportālam ILZE BĀDERE, Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore; OLAFS GRIGUS, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” pētnieks; KRISTĪNE ZONBERGA, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore; JĀNIS IKSTENS, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns.

LPA direktore Kristīne Zonberga komentārā LV portālam pauda, ka Latvijā ir kritiski zems uzticēšanās līmenis valdībai un Saeimai, tādēļ ir būtiski, lai tiktu novērstas šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti un to darbību sabiedrības interešu labā, taču “deputātu kvotu” sistēma met šaubu ēnu pār to, kā tiek pieņemti lēmumi valstī, tai skaitā, pārdalot valsts budžeta līdzekļus. Tāpēc attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu pārdali, kā minimums, būtu jāievēro šādi labas pārvaldības principi:

- valsts budžeta finanšu līdzekļi tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem;

- finanšu pārdale notiek ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un izvirzītiem rezultatīvajiem rādītājiem;

- publiskais finansējums tiek pārdalīts, ievērojot vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus.

Tāpat nepieciešams stiprināt konsultēšanās kultūru Latvijā un ieviest mehānismu pilsoniskās sabiedrības pilnvērtīgai iesaistīšanai valsts budžeta izstrādes procesā – gan konsultāciju procesā, gan arī priekšlikumu sniegšanā –, tādējādi nodrošinot to, ka budžeta pieņemšanas procesā tiek uzklausītas sabiedrības intereses un vajadzības.

Plašāk ar ekspertu viedokļiem “deputātu kvotu” jautājumā var iepazīties šeit.