LPA viedoklis par noteikumiem, kas regulē SIF padomes sastāvu
15.01.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse atkārtoti aicina Kultūras ministriju pārskatīt Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”. Mūsu ieskatā, ir ierobežojoši noteikt, ka nevalstiskā organizācija nevar tikt izraudzīta Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbā divas reizes pēc kārtas. Līdzīgs ierobežojums noteikts arī par nevalstiskās organizācijas pārstāvi, kurš nevar tikt deleģēts darbam fonda padomē uz diviem termiņiem pēc kārtas. Ar atkārtotu atzinumu aicinājām Kultūras ministriju neiekļaut šādu prasību noteikumu projektā.