LPA: Valsts kancelejai nepieciešams noteikt plašākas funkcijas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā
30.09.2022

Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtījusi aicinājumu Pārresoru koordinācijas centram, veicot grozījumus “Valsts pārvaldes iekārtas likumā”, papildināt esošās Valsts kancelejas funkcijas ar sekojošām: sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku un veicināt sabiedrības līdzdalību, tai skaitā pilsonisko dialogu.

Ņemot vērā, ka līdz ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāta likvidēšanu 2009. gadā, Latvijā vairs nav atbildīgās institūcijas par pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un attīstības politiku valstī nepastāv institūcija, kas pārraudzītu šo starpsektoru politiku, kas saistīta ar visām valsts un pašvaldību politikas jomām, LPA uzskata, ka nepieciešams:

  • noteikt no valsts pārvaldes iestādēm sadarbības un galveno atbalsta partneri (politiskā un ierēdniecības līmenī) pilsoniskajai sabiedrībai, kas būs atbildīga par tās darbību un attīstību. 
  • kā arī piešķirt lielāku lomu Valsts kancelejai, kā pārrnozariskai iestādei, pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības attīstības jautājumus. 

Ar atzinumu var iepazīties šeit.