LPA: valsts budžeta izstrādes procesā jānodrošina konsultācijas ar sabiedrību
14.01.2022

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju uzsākt diskusiju un rast risinājumus, kā valsts budžeta likuma izstrādes procesā nodrošināt konsultēšanos ar pilsonisko sabiedrību par valsts budžeta projekta prioritātēm. 

Ar bažām sekojot līdzi līdzšinējai praksei, kurā valsts budžeta izstrādes un apspriešanas gaitā paredzēta iesaiste un konsultēšanās tikai ar sociālajiem partneriem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē, LPA aicina rast risinājumus un uzlabot esošo valsts budžeta plānošanas procesu, paredzot konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozaru pārstāvjiem un nodrošinot mehānismu, kurā:

o valsts budžeta finanšu līdzekļi tiktu pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem, balstoties uz sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš definētiem kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem;

o notiktu konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozares biedrībām un nodibinājumiem lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā;

o tiek nodrošināts atklātības princips jeb sabiedrības tiesības iegūt informāciju un piedalīties priekšlikumu izstrādē arī par publiskā finansējuma prioritātēm, kas saistās ar valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu finansēm;

o ieviests jēgpilns pilsoniskās sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas process, nodrošinot mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos valsts pārvaldes līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos.

LPA vēstule pieejama šeit.