LPA sniedza atzinumu par interešu konfliktu novēršanu pašvaldībās
15.05.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse sniegusi atzinumu par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, kas paredz, ka pašvaldības domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir aizliegts saņemt atalgojumu par amatu, ko tas ieņem biedrībā, nodibinājumā vai sociālajā uzņēmumā, kurš pašvaldības domes sasaukuma laikā ir saņēmis attiecīgo publiskās personas institūciju mantu vai finanšu līdzekļus.

Lai noskaidrotu biedrību un nodibinājumu viedokli par Likumprojektu un apzinātu pilsoniskās sabiedrības identificētās situācijas, kad ir iestājušies vai potenciāli var iestāties interešu konflikti praksē, it īpaši saistībā ar publisko finanšu līdzekļu pārdali, pašvaldību līmenī, Latvijas Pilsoniskā alianse aprīļa beigās organizēja diskusiju ar biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem. Kā norādīja biedrību un nodibinājumu pārstāvji, tie konceptuāli atbalsta grozījumus, lai stiprinātu labas pārvaldības principus pašvaldību līmenī un veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos deputātu amatam. 

Vienlaikus diskusijas dalībnieki aicināja paplašināt atklātību gan par pašvaldību deputātu interesēm, gan arī par pašvaldību atbalstu un darījuma attiecībām ar dažādām organizācijām. Priekšlikums ietver aicinājumu nodrošināt pašvaldību atklātību par publiskas personas piešķirtajiem finanšu līdzekļiem visām privātpersonām, neattiecinot to tikai uz biedrībām un nodibinājumiem, bet arī komersantiem, jo, kā norāda organizāciju pārstāvji, pašvaldībās novērota necaurspīdīga vai uz nezināmu kritēriju pamata finanšu līdzekļu nodošana komersantiem. Tāpat organizāciju pārstāvji aicina publicēt informāciju par finanšu līdzekļu piešķīrumu dažādās procedūrās un uz dažādu finansēšanas līgumu pamata, nesašaurinot uz projektu konkursiem, bet nosakot, ka tas attiecas arī  iepirkumiem, pakalpojumu līgumiem, komiteju un domes lēmumu u.c. Ar atzinumu var iepazīties šeit.