LPA: Pievienotās vērtības nodokļa likumā jāiekļauj atvieglojumi bezpeļņas organizācijām
04.06.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen ir sagatavojusi atzinumu par Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, aicinot pilnībā pārņemt Eiropas Savienības Padomes Direktīvā “Par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu” noteiktos atbrīvojumus no pievienotās vērtības nodokļa maksas, kas piemērojami par konkrētām darbībām sabiedrības interesēs bezpeļņas organizācijām.

Latvija, kļūstot par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, uzņēmās virkni saistību, kuras tā apņēmās pildīt, tai skaitā, nodrošinot nacionālās tiesību sistēmas sakārtošanu, kā arī ES tiesību pareizu piemērošanu praksē.  LPA norāda, ka Direktīvā ir uzskaitīta virkne jomas un sfēras, kuru darbības ir sabiedrības interesēs un ir piemērojams atbrīvojums, taču Pievienotās vērtības nodokļa likums neparedz atvieglojumus. LPA ieskatā ir būtiski pārņemt visus nosacījumus, kas ir attiecināmi un piemērojami biedrību un nodibinājumu darbībai. Vienlaikus LPA aicina papildināt Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā atbrīvojums no nodokļa piemērojams šādām preču piegādēm un pakalpojumiem, kā to nosaka Direktīva:

  • personāla nodrošinājumu, ko veic reliģiskas vai filozofiskas organizācijas (biedrības un nodibinājumi), savu noteikto mērķu sasniegšanai; 

  • pakalpojumu sniegšanu vai ar to cieši saistītu preču piegādi, ko biedrības un nodibinājumi, tai skaitā reliģiskās organizācijas politiskiem, arodbiedrību, reliģiskiem, patriotiskiem, filozofiskiem, filantropiskiem vai pilsoniskiem mērķiem sniedz saviem biedriem to kopējo interešu labad apmaiņā pret biedru naudas nomaksu, kura noteikta saskaņā ar šo organizāciju statūtiem;

  • konkrētus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar sportu vai fizisko audzināšanu un ko biedrības un nodibinājumi sniedz personām, kas piedalās sporta vai fiziskās audzināšanas pasākumos;

  • pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko sakarā ar līdzekļu vākšanas kampaņām, kuras organizētas tikai pašu labā, veic biedrības un nodibinājumi.

Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties šeit.

 

uploaded picture
Atzinums ir sagatavots sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Sorainen.