LPA: nepieciešams steidzami rast iespēju piešķirt papildus finansējumu NVO Līdzfinansējuma programmai
19.05.2023

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) nosūtījusi aicinājumu Kultūras ministrijai, Finanšu ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam steidzami rast iespēju piešķirt papildus finansējumu Latvijas valsts budžeta finansētajai programmai “Līdzfinansējuma programma”. 

Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļa vietnē publicēto informāciju, programmas finansējums pilnā apmērā apgūts jau 1. kārtā (atbalstot 9 projektus) un nākamās kārtas netiek plānotas, taču, ņemot vērā augsto pieprasījumu un vajadzību sektorā pēc šādas atbalsta programmas, lūgums rast iespēju izsludināt 2023.gadā atkārtotu konkursu. 

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu  finansētu projektu, kas vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, īstenošanā jeb veicināt Latvijas organizāciju spēju līdzdarboties tādu projektu īstenošanā, kuros nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu tādā apjomā, ko nav iespējams nosegt bezpeļņas organizācijām no tām pieejamiem finanšu līdzekļiem. LPA vērš uzmanību, ka ārvalstu fondu, tai skaitā Eiropas Komisijas projektu konkursi nosaka, ka piešķirtais finansējums vienam projektam nevar pārsniegt 50% - 80% no kopējā projekta apmēra.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda aprēķiniem, aptuveni 60 000 eiro  līdzfinansējums gadā nodrošina vienu miljonu eiro  ārvalstu donoru finansējuma piesaisti Latvijā viena gada periodā. Piesaistītais ārvalstu finansējums tiek ieguldīts kopējā Latvijas tautsaimniecībā, sekmē nodarbinātību (tai skaitā reģionos un mazaizsargāto personu grupas), veic nodokļu nomaksas valsts budžetā, vienlaikus tiek stiprinātas organizācijas, kas palīdz ieviest ES un līdz ar to arī Latvijas politikas (tai skaitā kultūras, izglītības, vides aizsardzības, cilvēktiesību un citās jomās.

Ar LPA vēstuli var iepazīties šeit. 


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
uploaded picture