LPA: nepieciešamas būtiskas korekcijas Atveseļošās un noturības plāna īstenošanas noteikumos, pretējā gadījumā mērķi netiks sasniegti
13.05.2022

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Ministru kabineta un Nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes NVO pārstāvjiem sagatavojusi iebildumus par Valsts kancelejas sagatavoto piedāvājumu NVO atbalsta programmām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā. Organizācijas uzsver, ka patreizējais piedāvājums būtiski atšķiras no tā, kāda bija konceptuālā vienošanās plāna izstrādes procesā - stiprināt platformas un sadarbību starp organizācijām mazaizsargāto grupu interešu pārstāvībā un sabiedriskā monitoringa jomās. 

Organizācijas vērš uzmanību, ka attiecībā uz organizāciju stiprināšanu sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecībai sociālās drošības jomā mērķis un ar nevalstisko sektoru saskaņotais koncepts ar Valsts kanceleju sākotnēji bija cits, proti, stiprināt un veidot platformas vai sadarbības tīklus, kas varētu gan Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna darbības laikā, gan vēlāk kļūt par spēcīgām balsīm sociāli mazaizsargāto grupu un pašnodarbināto interešu, kā arī sociālās nevienlīdzības mazināšanas interešu pārstāvībai, tai skaitā arī veselības jomā. Šāda pieeja sniegtu iespēju esošām vai vēl topošām sadarbības organizācijām izveidot spēcīgu pamatu ilgtspējīgai darbībai, lai tās varētu kļūt par spēlētāju, kas ir līdzvērtīgs LDDK un LBAS attiecībā uz šīm grupām ar zemu interešu pārstāvības kapacitāti lēmumu pieņemšanas procesā.

Tāpat attiecībā uz sabiedrības interešu uzraudzības par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojuma jomā: sākotnēji tika plānots, ka tiks stiprinātas vismaz 25 – 30 dažādas organizācijas nacionālā un vietējā līmenī, veidojot sadarbības platformas, attīstot Latvijas nevalstisko organizāciju tā saucamo “sargsuņu” (watchdog) prasmes un ceļot organizāciju kapacitāti, lai tās kopīgi varētu pietiekties uz Eiropas Komisijas integritātes paktiem vai citos konkursos. 

Vienlaikus organizācijas aicina Valsts kanceleju skaidrot plānoto finansējuma sadali, kurš paredzēts vairākiem virzieniem, tai skaitā atbalsta programmu pētījumu izstrādei, norādot summas apmēru pētījuma un izvērtējuma veikšanai, un to, kas šīs aktivitātes veiks. NVO ieskatā novērtējumu aktivitātes var tikt ietvertas pašos projektos. 

Ar atzinumu var iepazīties šeit.