LPA iepazīsies ar Tieslietu ministrijas sagatavoto ziņojumu par NVO caurskatamību
24.07.2020

27.jūlijā Latvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalīsies Tieslietu ministrijas (TM) organizētajā tiešsaistes tikšanās, kuras laikā tiks prezentēts TM sagatavotais ziņojums “Priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz nevalstisko organizāciju terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un mazināšanu nevalstisko organizāciju sektorā”. Ar šī dokumenta palīdzību plānots nodrošināt nevalstisko organizāciju (NVO) sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus paredzot iespēju korekti uzraudzīt sektoru, lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus. Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī šādus jautājumus:


1) Konceptuāla vienošanās par to, kas būs biedrību klasifikatora turētājs
2) Jauna biedrību klasifikācija un tā sasaiste ar NACE kodu.


Šī tikšanās ir turpinājums NVO tikšanās ar banku nozari uzraugošām institūcijām, kas norisinājās š.g. 15. jūlijā, kurā LPA direktore Kristīne Zonberga un LPA padomes priekšsēdētāja, un biedrības Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare vērsa klātesošo uzmanību uz vairākiem būtiskiem apstākļiem, kas ierobežo biedrības un nodibinājumus un spētu uzlabot sadarbību starp NVO un kredītiestādēm, jo, kā savā pieredzē dalījās NVO pārstāvji, ir vērojama banku attieksmes pasliktināšanās pret nevalstisko sektoru. Tikšanās noslēgumā Tieslietu ministrija apņēmās sagatavot pārskata ziņojumu, kas būs viens no dokumentiem, lai veicinātu nozares sakārtošanu.