LPA iepazīsies ar Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavoto nacionālo NVO riska novērtējumu
09.10.2020

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Politikas koordinators Artis Zaļuksnis 13. oktobrī piedalīsies Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) organizētajā tikšanās, kuras laikā tiks prezentēts FID sagatavotais Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par 2017. – 2019. gadu, kurā ir iekļauta arī sadaļa par nevalstisko organizāciju finanšu riskiem.

Prezentācijas laikā tiks sniegta informācija par secinājumiem par nacionālo draudu, ievainojamības un risku novērtējumu, kā arī minēti būtiskākie notikumi Latvijas finanšu sektorā saistībā ar FID kompetencē esošajiem jautājumiem un ar iesaistītajām pusēm pārrunāti turpmākie soļi ziņojumā konstatētu risku novēršanā.

Iepriekšējais FID ziņojums par nevalstisko sektoru tika publicēts 2019.gada, kurā tika atspoguļoti virkne finanšu riski. Ziņojums tika kritizēts no nevalstiskā sektora puses, jo tajā trūka konkrētības, tai skaitā norādot, ka ir atsevišķas organizācijas, kas, iespējams, izmanto ļaunprātīgi NVO statusu, tādējādi metot ēnu uz visu sektoru kopumā. Tas arī negatīvi ietekmējis NVO sadarbību ar bankām, padarot tās par augstā riska klientiem.

Latvijas Pilsoniskā alianse pusotra gada laikā ir skaidrojusi atbildīgajām iestādēm NVO specifiku, rīkojusi tikšanās, piedalījusies publiskajās diskusijās, kā arī sūtījusi atzinumus, aicinot korektāk monitorēt nevalstisko sektoru un vadlīnijās bankām iestrādāt specifiskus kritērijus par biedrībām un nodibinājumiem, izprotot, ka ir būtiskas atšķirības starp komercuzņēmumiem. Līdz šim ir saņemts apstiprinājums, ka iebildumi un priekšlikumi tiks ņemti vērā.