LPA iebilst pret nepamatota nevalstiskā sektora tēla pasliktināšanu IeM plānā
03.07.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavoja atzinumu par Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam”. Atzinumā stingri norādījām, ka esošajā redakcijā dokumentā tiek turpināta prakse vispārīgi norādīt, ka nevalstiskais sektors var tikt izmantots noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai, lai finansētu terorismu. Ne ziņojumā, ne plānā nav norādīti konkrēti riski vai apstākļi, kas pamato šādus apgalvojumus. Līdz ar ko aicinājām plānā iekļaut tikai uz faktiem balstītus secinājumus. Ar atzinumu ir iespējams iepazīties šeit.