LPA darba kārtībā
19.05.2023

Atskats uz nedēļu no 15. līdz 19. maijam

Pirmdiena, 15. maijs

 • Norisinājās LPA biroja sanāksme.
 • Kristīne Zonberga piedalījās tikšanās reizē ar Valsts Kanceleju un Sabiedrības Integrācijas fondu par Atveseļošanās un noturības mehānisma un Eiropas Sociālā fonda programmām nevalstisko organizāciju atbalstam un pilsoniskajam dialogam. Tikšanās netika panākta vienošanās par programmu uzlabojumiem, tādēļ LPA iesniedza atzinumu, iebilstot pret virkni iestrādāto ierobežojumu programmas MK noteikumos. 


Trešdiena, 17. maijs 

 • Kristīne Zonberga piedalījās AIF biroja sanāksmē.
 • Kristīne Zonberga piedalījās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, kurā skatīts kapitālsabiedrību ziedojumu regulējumu jeb likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Nr. 33/Lp14) pirms otrā lasījuma. Saeimas deputāti neapstiprināja LPA priekšlikumu kapitālsabiedrību ziedojumus novirzīt programmai “NVO fonds”, kā arī nepaplašināt atbalstāmās jomas uz dmeokrātijas stiprināšanu. 

  

Ceturtdiena, 18. maijs 

 • Notika balvas “Cilvēka izaugsmei” žūrijas tikšanās. Pārrunāta žūrijas darba kārtība un vērtēšanas grafiks.


Piektdiena, 19. maijs

 • LPA direktore Kristīne Zonberga un LPA padomes priekšsēdētājs Georgs Rubenis piedalījās Saeimas un NVO forumā.
 • Notika LPA padomes sēde, kur skata tādus jautājumus kā: atskats uz padomes paveikto iepriekšējā sastāvā, jaunās padomes sastāvs un darba uzdevumi 2023/2024 gadā, LPA biroja paveiktā pārskats līdz maijam un darba plāni 2023.gadam, finanšu pārskats, biedru motivācijas programma, aktualitātes sektorā. 


Plāni nedēļai no 22. līdz 26. maijam 

Pirmdiena, 22. maijs 

 • Kristīne Zonberga piedalīsies intervijā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas izpētes grupu, lai pārstāvētu Latvijas pilsoniskās sabiedrības viedokli par to, kā tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM). Sniegtais viedoklis tiks izmantots, lai sagatavotu vidusposma ziņojumu par ANM ieviešanu, novērtējot instrumenta agrīno īstenošanu no sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju skatpunkta, īpašu uzmanību pievēršot organizētas pilsoniskās sabiedrības pievienotajai vērtībai ANM īstenošanā, kā arī efektivitātei un nozīmīgumam tā mērķu sasniegšanā.
 • Notiks LPA biroja sanāksme.
 • Kristīne Zonberga piedalīsies tikšanās reizē par Brīvprātīgā darba likuma grozījumiem. 


Otrdiena, 23. maijs 

 • Kristīne Zonberga vadīs AIF padomes sēdi, kurā skatīs un apstiprinās Divpusējās sadarbības iniciatīvas.
 • Kristīne Zonberga vadīs NVO tikšanās reizē par 2024. gada budžetu, lai kopīgi formulētu sektoram būtiskākākās programmas un finanšu apjomu, vienotos par kopīgu interešu pārstāvību.


Trešdiena, 24. maijs 

 • Kristīne Zonberga piedalīsies tikšanās reizē ar jaunā Memoranda padomes sastāvu par Memoranda padomes darba kārtību. 


Ceturtdiena, 25. maijs

 • Kristīne Zonberga piedalīsies Ukrainas delegācijas uzņemšanā Saeimā.
 • Kristīne Zonberga tiksies ar LAPAS direktori Inesi Vaivari, lai pārrunātu civilās aizsardzības un noturības jautājumus. 


Piektdiena, 26. maijs

 • Kristīne Zonberga piedalīsies Eiropas Parlamenta biroja Latvijā rīkotajā erudīcijas spēlē "Gudrāks ar deputātu", uzdodot jauniešiem vienu no trešās kārtas jautājumiem par demokrātiju.