LPA darba kārtībā
20.01.2023

Atskats uz periodu no 15.01.-19.01.

  • Pirmdien, 16. janvārī, norisinājās LPA biroja, padomes un Aktīvo iedzīvotāju fonda biroja saliedēšanas pasākums. 
  • Otrdien, 17. janvārī, politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalījās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, kuru darba kārtībā bija jautājums “Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši Eiropas Savienības līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem?”. Valsts kontrole sēdes laikā iepazīstināja klātesošos ar revīzijas ziņojumu “Valsts civilās aizsardzības sistēmas plānošana un gatavība”. Cita starpā Valsts kontrole norādīja, ka valsts pārvalde nepietiekami iesaista nevalstisko sektoru ne tikai seku novēršanā, bet arī prevencijas darbos. LPA piekrīt šim apgalvojumam un sēdes laikā norādīja, ka netiek novērtēts nevalstiskā sektora devums, ko tas padara krīzes laikā un ko ir spējīgs dot ikdienā.
  • Trešdien, 18. janvārī, LPA direktore Kristīne Zonberga piedalījās plānošanas sanāksmē 24.februāra pasākumam Krievijas uzsāktā kara Ukrainā gadadienas atcerei. 

 - LPA padomes sēde, kurā tika pārrunāti virkne jautājumu, kas skar padomes un biroja darba organizēšanu un 2023.gada biedru kopsapulci, tai skaitā vienojoties, ka šogad sapulce notiks 23.martā.

  • Ceturtdien, 19. janvārī, Artis Zaļūksnis piedalījās Valsts sekretāru sanāksmē. 

 - Kristīne Zonberga un NVO pārstāvju grupa tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu, Saeimas priekšsēdētāja biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu, Saeimas sekretāra biedri Antoņinu Ņenaševu un Saeimas sekretāru Armandu Krauzi, lai pārrunātu Saeimas un NVO foruma plānošanu 2023.gadam. Tikšanās laikā vienojās, ka 2023.gadā būs vairāki pasākumi. 14.februārī tiks organizēts darba seminārs par Saeimas deputātu un NVO sadarbību un kā to regulē Interešu pārstāvības atklātības likums, 19.maijā notiks Saeimas un NVO forums ar iespējamo virstēmu “Stipra pārstāvnieciskā demokrātija kā Latvijas drošības pamats”. Tāpat sarunā tika pārrunāta iespējama Deklarācijas par Saeimas un NVO sadarbības pārskatīšana un sadarbības kārtības precizēšana.

 - Kristīne Zonberga piedalīsies KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes sēdē. Sēdē pārrunāta publisko datu pieejamība tiesiskuma stiprināšanai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.-2025. gadam un iespējamā SKP iesaiste plāna izpildē, kā arī iespējamās ES sankcijas par korupcijas nepietiekamu ierobežošanu.

  • Piektdien, 20. janvārī, Kristīne Zonberga tikās ar finanšu ministru Arvilu Ašaradenu, lai pārrunātu un rastu risinājumu sistemātiskiem uzlabojumiem procesā kā tiek pieņemti lēmumi par publiskajām finansēm, kā arī iespējas nodrošināt konsultēšanās procesu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām šobrīd notiekošajās sarunās par Latvijas-Šveices sadarbības programmu un EEZ/NOR finansējuma pārdali.

- LPA direktore Kristīne Zonberga un Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš piedalījās ikmēneša tikšanā ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes sektorā.

- LPA direktore Kristīne Zonberga piedalījās Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā sagatavošanas darba grupas sanāksmē, kurā Ārlietu ministrija sniedza informāciju par aktualitātēm Eiropas Padomē un galvenajiem izaicinājumiem; informēja par gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē, t.sk. prezidentūras suvenīriem. Sēdē diskutēts par institūciju plānotajiem saturiskajiem pasākumiem, kā arī komunikācijas stratēģijas īstenošanu.


Plāni 23.01. – 27.01.

  • Otrdien, 24. janvārī, Kristīne Zonberga tiksies ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu.
  • Trešdien, 25. janvārī, Kristīne Zonberga piedalās AIF biroja sēdē. 

- Kristīne Zonberga vada NVO un MK Memoranda padomes sēdi. 

  • Ceturtdien, 26. janvārī, Artis Zaļūksnis piedalīsies Valsts sekretāru sanāksmē.