LPA biedru saimei pievienojas Latvijas Mednieku savienība!
26.05.2020

Darām zināmu, ka LPA padomes sēdē, kas notika 22. maijā, padome lēma  par jauna biedra uzņemšanu, un tagad mūsu biedru lokam pievienojusies arī Latvijas Mednieku savienība! Vieni no galvenajiem Latvijas Mednieku savienības noteiktajiem mērķiem ir: vienot medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;  veicināt Latvijas dabas un vides aizsardzību - dabas resursu un vides kvalitātes ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu Latvijas sabiedrībai un Latvijas medniekiem; piedalīties medību nozari ietekmējošo normatīvo aktu izmaiņu un projektu izstrādāšanā un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās; sabiedrības izglītošana, tajā skaitā bērnu un jauniešu izglītošana saistībā ar dabas un vides aizsardzību, kā arī medniecību;  palīdzības sniegšana valstij ārkārtas situācijās - epizootiju apkarošanā. 

Plašāk ar Latvijas Mednieku savienības darbību var iepazīties šeit.

Šobrīd LPA apvieno 129 biedrus, par kuriem vairāk var uzzināt šeit.