LPA biedru kopsapulcē apstiprina gada pārskatu un LPA Padomes sastāvu
26.02.2021

LPA biedru kopsapulcē, kas notika 23. februārī, tiešsaistē tikās biedri, lai izskatītu un apstiprinātu 2020.gada pārskatu, kā arī diskutētu par 2021.gada plānu un ievēlētu, un apstiprinātu jauno LPA Padomes sastāvu. 

Padomē darbu turpinās Mārtiņš Šteins (Biedrības “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” dibinātājs, valdes loceklis; “Neatkarīgā izglītības biedrība” biedrs; 13.Saeimas deputāts), Vadims Koroļovs (Nodibinājuma “Kultūrprieks” valdes loceklis, dibinātājs; ACCA biedrs; ANTALIS AS, RĪGA, finanšu direktors, valdes loceklis), Māris Jonovs (“Teikas apkaimes biedrība”); Sandra Zalcmane (Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja; biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedre) un Selīna Vancāne (“Teikas apkaimes biedrība” vadītāja, biedrības “Zaļā brīvība” biedre, Rīgas domes deputāte).

Šogad termiņš beidzas līdzšinējai LPA Padomes priekšsēdētājai Inesei Vaivarei (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai). Tāpat darbu Padomē beidz Daiga Eiduka (Latvijas Bērnu labklājības tīkls) tādēļ saskaņā ar Statūtos noteikto kārtību, LPA Padomei rotācijas kārtībā uzsāk Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība). Savukārt kopsapulcē tika ievēlēta Lolita Čigāne (Eiropas Kustība Latvijā).

Paldies Inesei un Daigai par pašaizliedzīgo darbu pagājušā gada garumā, pārstāvot Latvijas Pilsoniskās aliansi un paveikto pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanā. Taču sadarbība un kopdarbība turpināsies citos formātos!

Ar kopsapulcē izskatīto prezentāciju par LPA paveikto un nākotnes plāniem var iepazīties šeit. Savukārt ar LPA 2020.gada pārskatu var iepazīties šeit.