LPA biedri aicināti sniegt komentārus pat ES fondu darbības programmu 2021.– 2027. gadam
11.09.2020

Šobrīd notiek sabiedriskā apspriede ES fondu darbības programmas 2021.– 2027. gadam. Lai arī sabiedriskā apspriede noslēdzās jau 9. septembrī, LPA biedriem vēl ir iespēja līdz 16. septembrim sniegt savus komentārus par ES fondu darbības programmu 2021.-2017. gadam, rakstot uz alianse@nvo.lv. Tie tiks apkopoti un nodoti Finanšu ministrijai.

Darbības programma ir izstrādāta, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmas  projektā 2021.–2027. gadam var iepazīties ar Eiropas Sociālā fonda + (ESF+), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Taisnīgas pārkārtošanās fonda  stratēģiskajiem mērķiem, aktivitāšu ietvaros atbalstāmajām darbībām, mērķa grupām, indikatīvo finansējuma apjomu, un plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem. Tāpēc ir jo īpaši svarīgi pievērst uzmanību dokumentam, jo tas būs par pamatu dažādu jomu finansējuma sadalei turpmākajos gados. Plašāk ar ES fondu darbības programmu 2021.– 2027. gadam iespējams iepazīties šeit (skatīt lapas apakšā). Vizualizācija: Finanšu ministrija