LPA atkārtoti aicina koriģēt Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu
04.06.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) ir atkārtoti nosūtījusi Kultūras ministrijai priekšlikumus satura korekcijām sagatavotajā Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2021.-2023.gadam, vēršot uzmanību, ka Kultūras ministrija nav izvērtējusi un sniegusi argumentētu skaidrojumu par iemesliem, kāpēc LPA iepriekš, 2021. gada 12. maijā, pēc Kultūras ministrijas aicinājuma sniegtie priekšlikumi par Plānu nav ņemti vērā.

LPA atkārtoti aicina Plānā iekļaut pamatus pilsoniskajam dialogam, kā to ir paredzējis arī  likumdevējs, apstiprinot Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam. Esošie sabiedrības līdzdalības formāti Latvijā nespēj pilnvērtīgi nodrošināt to sabiedrības grupu interešu  pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā, kam tā ir nepieciešama visvairāk. Latvijā pielietotais trīspusējais sociālais dialogs neatbilst mūsdienu un nākotnes nodarbinātības un iesaistes jaunajām formām un sociālo spēlētāju daudzveidībai, tādēļ ir jāievieš pilsoniskais dialogs, lai nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos nefragmentējot sociālos partnerus no pilsoniskās sabiedrības.

Tāpat LPA aicina veikt Plānā precizējumus attiecībā uz programmu „NVO fonds”, reģionu NVO atbalsta programmu, kā arī NVO līdzfinansējuma programmu. Kā arī, LPA atkārtoti lūdz informēt par Kultūras ministrijas plāniem attiecībā par pilsoniskās  sabiedrības atbalstu dažādu programmu ietvaros.

LPA sagatavotais atzinums ir pieejams šeit.


uploaded picture
Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.