LPA apkopojusi pašvaldību atbildes par NVO projektu konkursiem 2020.gada otrajā pusē
07.08.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse veica pašvaldību aptauju par plānotajiem projektu konkursiem (jauniem) nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju iniciatīvām un vietējo kopienu aktivitātēm, lai apzinātu, kādus atbalsta mehānismus iedzīvotāju iniciatīvām pašvaldības paredzējušas īstenot 2020.gada otrajā pusē, t.sk, projektu konkursi, kuru aktivitāšu īstenošana noritēs arī 2021.gada ietvaros un no 2021.gada budžeta. Viens no iemesliem šādas aptaujas veikšanai bija vēlme apzināt, vai pašvaldības plāno nevalstiskās organizācijas atbalstīt arī Covid-19 krīzes un pēc-krīzes periodā. Lai gan atbildes sniedza 52 pašvaldības no 119, sniegtās atbildes sniedz priekšstatu.

Kopumā 37 pašvaldības no 52 atbildēja, ka šogad tiek vēl plānots projektu konkurss NVO, 16 pašvaldības atbildēja noraidoši. Iemesli, kādēļ nav paredzēts finansējums 2020.gada otrajā pusē ir dažādi. Galvenokārt tiek norādīts, ka papildus projektu konkursi nav plānoti, jo tie tikuši organizēti pēc iepriekš paredzētajā kārtībā, pirms krīzes iestāšanās. Taču vairākas pašvaldības ir norādījušas arī tādus iemeslus, kā:

uploaded picture

- pašvaldībā netiek organizēts projektu konkurss, bet tiek atbalstītas NVO iniciatīvas ar domes lēmumu;

- nav plānots finansējums pašvaldības budžetā;

- nav bijusi tāda nepieciešamība un plāns organizēt projektu konkursu.

Apkopojot atbildes uz jautājumiem - vai pašvaldība plāno 2020.gadā izsludināt projektu konkursu NVO, kādās jomās un kāds ir plānotais finanšu apjoms.

Atbalsts jomām katrā reģionā ir plānots atšķirīgi.


uploaded picture

Jautājot par īpašu atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai, tikai 2 pašvaldības norādīja, ka ir ticis sniegts vai plānots sniegt papildus atbalstu. Tas ir, Grobiņas novada iedzīvotājiem, kas Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ nonākuši sarežģītā materiālā situācijā, Grobiņas novada domes kolektīvs sadarbībā ar labdarības organizāciju “Tabitas sirds” organizē akciju “Cilvēks cilvēkam Grobiņas novadā”. Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldība norādīja, ka tiek plānots veidot ikgadējo Projektu konkursu, prioritāri uzsverot finansējuma nodrošināšanu, lai mazinātu Covid-19 izraisītās sekas. Attiecībā uz 2021.gada budžetu pašvaldības nevarēja sniegt atbildi, jo nav prognozējama krīzes ietekme uz pašvaldības budžetu.


uploaded picture

Apkopojums par NVO projektu konkursiem pašvaldībās ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pārskata saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.