LPA aktualitātes no 25. jūlija līdz 5. augustam
12.08.2022

LPA turpināja uzturēt iebildumus par to, ka Finanšu ministrija (FM) Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu sastāda neatklātā kārtībā un aicināja nodrošināt labu pārvaldību procesā, kurā nosaka personas, kuras lemj par publiskā finansējuma pārdali. Taču FM neņēma vērā iebildumus un uz Ministru kabinetu virzīs komitejas sastāvu, kas sastādīts, pēc nezināmiem kritērijiem. Ņemot vērā, ka FM sastāvā bija iekļāvusi arī LPA, bet procedūra nav atbalstāma, LPA lūdza izņemt no komitejas sastāva.

Notika saskaņošanas sanāksmes Iekšlietu ministrijā par Pasākumu plānu nziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.-2025. gadam. Plānā iekļauti vairāki pasākumi, ar mērķi mazināt finanšu riskus nevalstiskajā sektorā.  Pamatā tie saistās ar sektora korektu datu uzskrāšanu, uzlabojot klasifikācijas sistēmu. Saskaņošanas sanāksmē tika panākta vienošanās, ka tiks nodrošinātas apmācības NVO par finanšu risku novēršanu, par atbildīgajiem nosakot Tieslietu un Finanšu ministrijas, un kā līdzatbildīgās institūcijas: Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Banka, Latvijas Pilsoniskā alianse. 

Notika "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" Uzraudzības padomes (tās sastāvā ir K.Zonberga) sēde, kurā tika skatīti un apstiprināti izvirzītie darba devēji apbalvošanai kustībā “Dažādībā ir spēks” nominācijās: mūsu darbinieki, mūsu principi, mūsu darba vide, mūsu tirgus attiecības, mūsu saziņa. Laureāti publiski būs zināmi rudenī. 

Notika tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem par sadarbību divos VARAM organizētos projektos: Digitālo prasmju projekts (tiek īstenots Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) ietvaros) un  projekts “Inovatīvu pakalpojumu koppiegāde digitālajā vienotajā tirgū” (INTERLINK) (tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un attīstības programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros). Tikšanās laikā tika pārrunāts, kā veiksmīgāk iesaistīt NVO ANM pasākuma mācību materiālu izstrādē, apmācību organizēšanā par digitālās pašapkalpošanās prasmēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī tehnoloģiskās jaunrades pasākumos jauniešiem. Un, kā veiksmīgāk iesaistīt NVO pārstāvjus, lai nodrošinātu jaunās INTERLINK platformas testēšanu.