LPA aicina VARAM Pašvaldību likumā paredzēt plašākus sabiedrības informēšanas kanālus
18.09.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse 15. septembrī nosūtījusi atzinumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par sagatavoto likumprojektu “Pašvaldību likums”. LPA atzinumā izsaka savus  priekšlikumus un iebildumus par tādām tēmām kā brīvprātīgās iniciatīvas, pašvaldību izpilddirektori, pašvaldības gada publiskais pārskats, sabiedrības informēšana, iedzīvotāju valdēm u.c. 

Atzinumā LPA aicina likumprojektā paredzēt plašākus sabiedrības informēšanas kanālus, jo šobrīd tajā iekļauts tikai viens – informatīvie izdevumi. LPA rosina likumprojekta 6. nodaļu “Sabiedrības informēšana un iesaiste pašvaldības darbā” papildināt ar jaunu pantu saistībā ar sabiedrības informēšanu, nosakot pamatprincipus, kādai informācijai jābūt publicētai pašvaldību un to iestāžu tīmekļa vietnēs. Kā arī ņemt vērā, ka pašvaldības aktuālo informāciju var publicēt ne tikai informatīvajā izdevumā, bet arī sociālo mediju kontos, TV un radio raidījumos u.c.

Lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par publisko finanšu līdzekļu izlietojumu un tā efektivitāti, kā arī, lai novērstu šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti un to darbību sabiedrības interešu labā, pašvaldībai jānodrošina pašvaldības tīmekļa vietnē informācija par:

deputātu amatiem ārpus pašvaldības domes, tai skaitā citās pašvaldības iestādēs, biedrībās, nodibinājumos, arodbiedrībās, reliģiskās organizācijās, sociālajos un komercuzņēmumos;

informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, norādot katra finanšu piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus.

Lai veicinātu atklātību un caurskatāmību, LPA aicina likumprojektā noteikt, ka domes pašvaldības lēmumu projekti un dokumentu projekti  pirms domes sēdes ir obligāti publicējami pašvaldības tīmekļa vietnē un IKT sistēmā, tādējādi ļaujot sabiedrības pārstāvjiem iepazīties ar dokumentu projektiem un sniegt par tiem atzinumu/viedokli. Bez tam būtu jāparedz, ka komiteja nedrīkst atteikt biedrībai vai nodibinājumam dalību komitejas sēdē, kā arī ierobežot izteikšanās iespēju. Plašāk ar LPA sniegto atzinumu iespējams iepazīties šeit