LPA aicina sniegt priekšlikumus par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. -2027. gadam projektu
23.10.2020

Publiskai apspriešanai līdz 20. novembrim nodots Veselības ministrijas izstrādātais Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam projekts. Pamatnostādnes izstrādātas, lai turpina iepriekšējos gados īstenoto sabiedrības veselības politiku, nodrošinātu veselības jomā iepriekšējos plānošanas periodos veikto ES fondu ieguldījumu pēctecību, kā arī aktualizētu jaunus izaicinājumus. Pamatnostādnes nosaka sabiedrības veselības politikas mērķi, rīcības virzienus un uzdevumus, lai nodrošinātu NAP2027 noteikto mērķu sasniegšanu, tāpēc pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīgi iesaistīties projekta izstrādes procesā, jo tas vistiešākajā veidā ietekmēs turpmāko septiņu gadu veselības nozares politiku.

Aicinām iedzīvotājus, nevalstiskā sektora pārstāvju iepazīties ar pamatnostādņu projektu un sniegt par to priekšlikumus, sūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv un kristine.sica@vm.gov.lv. Ar pamatnostādņu projektu iespējams iepazīties šeit