LPA aicina pieteikties pētniekus
09.10.2020

LPA aicina pilsoniskās sabiedrības jomas ekspertus/pētniekus piedāvājumu “Pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu un situācijas analīzi” izstrādei. Būtiski uzsvērt, ka meklējam pētniekus ar dziļu izpratni par pilsonisko sabiedrību, ar praktisku pieredzi pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektorā, kā arī ar vēlmi sniegt savu ieguldījumu sektora attīstībā un biedrību un nodibinājumu klasificēšanas sistēmas uzlabošanā.

Mērķis: veikt pētījumu par pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu un situācijas analīzi, lai identificētu pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības formas un jomas, finanšu apjomus un plūsmas, un tādējādi pēc iespējas efektīvāk plānotu turpmāko pilsoniskā sektora darbību un attīstību.

Uzdevumi: 1) Pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu raksturojums un 2) Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas raksturojums

Eksperti: vismaz 1 eksperts – konsultants (sociologs) pilsoniskās sabiedrības procesu jomā un vismaz viens juridisko jautājumu eksperts – konsultants pilsoniskās sabiedrības jomā

Maksimālā summa: 14 127,65 eur

Izpildes termiņš: līdz 2021.gada 30.janvārim;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 20.oktobrim, plkst. 11:00.

Piemērotākais pretendents tiks noteikts tirgus izpētes procedūrā. Plašāku informāciju meklēt šeit: https://nvo.lv/uploads/nolikums_tirgus_izpete_pso_petijums_i.docx