LPA aicina pieteikties ekspertus pilsoniskās sabiedrības ziņojuma izstrādei
20.11.2020

LPA aicina pilsoniskās sabiedrības jomas ekspertus/pētniekus iesūtīt savu piedāvājumu „ Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksa 2020” izstrādei. Pilsoniskās sabiedrības indeksa ziņojums ir jāveido pēc iepriekš noteiktas metodoloģijas, angļu valodā.

Mērķis: Novērtēt pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju valstī septiņās dimensijās, sagatavot ziņojumu ar gada rādītāju un katras dimensijas analīzi.

Uzdevumi: Pārskata ziņojuma izstrādāšana un datu apkopošana; ziņojuma redakcijas koriģēšana; gala ziņojuma izstrāde.

Eksperti: viens eksperts – konsultants pilsoniskās sabiedrības procesu jomā un vismaz viens juridisko jautājumu eksperts – konsultants pilsoniskās sabiedrības jomā.

Maksimālā summa: 2729.00 eiro

Izpildes termiņš: līdz 2021.gada 19.aprīlim.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 4.decembrim, plkst. 11.00.

Piemērotākais pretendents tiks noteikts tirgus izpētes procedūrā. Plašāku informāciju meklēt šeit: https://nvo.lv/uploads/nolikums_tirgus_izpete_zinojuma_izstrade_1.pdf

Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss ir metodoloģija, ar kuras palīdzību nosaka pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības vides stāvokli valstī. Situācijas apraksti par katru valsti ļauj vairāku gadu garumā konstatēt sektora attīstības progresu vai regresu. Eksperti kopā atbild uz 35 jautājumiem septiņās, jomās (tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu nodrošinājums, infrastruktūra, publiskais tēls). Izvērtējot situāciju, eksperti individuāli sniedz vērtējumu no 1-7 (1-situācija perfekta / 7-situācija kritiska) katrā jautājumā un saskaitot vērtējumu jomu apakšjautājumos, tiek aprēķināts vidējais vērtējums katrai jomai kopumā, kā arī sektora vidējais kopīgais vērtējums.