LPA aicina pārvērtēt Rīgas Domes saistošo noteikumu grozījumu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizācijām
31.07.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse 24. jūlijā un 27.jūlijā nosūtījusi vēstules Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājam  ar aicinājumu izvērtēt Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” veiktās izmaiņas, kas būtiski pasliktinājušas sabiedriskā  labuma  organizāciju (SLO) darbības iespējas Rīgā, tai skaitā sniegt atbalstu mazaizsargātām sabiedrības grupām un veikt.

2019. gada nogalē Rīgas dome ir pieņēmusi NĪN atvieglojumu piemērošanas ierobežojumus, nosakot, ka no 2020. gada 30. janvāra juridiskai personai tiek piemērots kopējais atlaižu ierobežojums 10 000 EUR.  Bet SLO atlaižu ierobežojums 5 000 euro.

Ņemot vērā, ka noteiktie ierobežojumi nodokļa atlaides saņemšanai ir ļoti zemi, tas ietekmē visas SLO. Ja nelielām tas ir mazāk jūtams zaudējums, tad lielajām organizācijām, kā piemēram, biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” tas ir būtisks finansiāls trieciens. Tāpat Rīgā darbojas biedrība “Free Riga”, kas ar aktivitātēm “iedzīvina” pamestos nekustamos īpašumus, nodrošinot telpas tiem, kas īsteno sabiedrisku darbību, strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un maznodrošinātajiem, uzsāk inovatīvus projektus, un vienlaikus veicina pamesto rajonu ģentrifikāciju. Rīgā darbojas vēl virkne citu SLO, kuras palīdz pašvaldībai attīstīties un sniedz atbalstu tās iedzīvotājiem, ko administrācija viena nevar paveikt.

Vēstulēs LPA aicina VARAM un RD Pagaidu administrāciju pievērst uzmanību šim jautājumam, izvērtēt grozījumu ietekmi uz SLO un rast risinājumus, kā atbalstīt šādu organizāciju darbu ar dažādiem instrumentiem, tai skaitā piemērojot nodokļu atvieglojumus, kas ir īpaši būtiski bezpeļņas sektoram.