LPA aicina organizācijas iesaistīties valsts budžeta plānošanas procesā
02.04.2024

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina biedrības un nodibinājumus aktīvi iesaistīties valsts budžeta izstrādes procesā un sniegt savus priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem, kuri būtu jāiekļauj budžeta projektā.

Ministru kabinetā ir apstiprināts valsts budžeta sagatavošanas grafiks, līdz ar to arī nevalstiskajām organizācijām ir kļuvis zināms laika periods, kurā organizācijas var iesaistīties, vēršoties nozares ministrijās. LPA aicina organizācijas būt aktīvām un informēt valsts pārvaldes iestādes par saviem priekšlikumiem, ņemot vērā, ka ministrijām priekšlikumi par prioritārajiem pasākumiem Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā jāiesniedz līdz 28. jūnijam.

LPA sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izstrādās priekšlikumus par sektora horizontālajām programmām, un papildus vēlas apkopot jomu organizāciju priekšlikumus. Tādēļ aicinām organizācijas, kurām ir priekšlikumi valsts budžeta pasākumiem, aizpildīt šo veidlapu līdz š. g. 15.aprīlim. Priekšlikumi tiks apkopoti un izsūtīti atbildīgajām institūcijām, kā arī par tiem plānota publiskā komunikācija.

LPA 2023. gadā izstrādātie priekšlikumi 2024. gada budžetam pieejami šeit, 2024.,2025.,2026.gadu ietvaram šeit.

Par valsts budžeta izstrādes procesa grafiku (NVO svarīgākie datumi):

  • 10. maijs. Ministriju priekšlikumu iesniegšana Finanšu ministrijā valsts pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam;
  • 18. jūnijs. Vidēja termiņa budžeta prioritāro attīstības virzienu apstiprināšana Ministru kabinetā;
  • 28. jūnijs. Ministriju priekšlikumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Valsts kanceleja par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu
  • 10. oktobris. Valsts budžeta 2025. gada un budžeta ietvaru 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam likumprojekta apstiprināšana Ministru kabinetā
  • 15. oktobris. Budžeta iesniegšana Saeimā.  


Ar Finanšu ministrijas sagatavoto valsts budžeta izstrādes sagatavošanas grafiku var iepazīties šeit.