LPA aicina Ministru kabinetu nepieļaut sabiedrības iesaistes iespēju samazināšanos
27.08.2021

Otrdien, 31.augustā Ministru kabineta sēdē tiks izskatīts noteikumu projekta “Ministru kabineta kārtības rullis” grozījumi. Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) uzsver - plānotie grozījumi nav saskaņoti ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un var negatīvi ietekmēt iespējas sabiedrībai iesaistīties lēmumu pieņemšanā. 

Kā iepriekš informējām, LPA un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk - Memoranda padome) NVO locekļi 20.08.2021 nosūtīja atklātu vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Ministru kabinetam un Ministru prezidenta ārštata padomniekam sabiedrības integrācijas jautājumos Hosamam Abu Meri, paužot bažas, aicinot Ministru kabinetu nepieļaut sabiedrības iesaistes iespēju samazināšanos.

LPA uzskata, ka sagatavotais MK kārtības ruļļa projekts sašaurina sociālo un pilsonisko dialogu, atsakoties no padomdevēju institūta Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēdēs, proti, tiesībām sociālo partneru un NVO pārstāvjiem būt klāt šajās sēdēs visā to norises laikā.  Memoranda padomei ir svarīgi saglabāt iespēju deleģēt savu pārstāvi dalībai šajās sēdēs, lai varētu pilnvērtīgi veidot saikni starp valsts pārvaldi un pilsonisko sabiedrību. Turklāt šāda ideja netika iekļauta MK Kārtības ruļļa piedāvātajā redakcijā tad, kad šis dokuments sākotnēji tika virzīts saskaņošanai ar ministrijām un NVO.

Tāpat, paredzot, ka sabiedrības līdzdalība turpmāk Ministru kabineta līmenī bez pārejas posma notiks tikai caur Vienotā Tiesību aktu portālu (turpmāk – TA projekts), pastāv pamatotas bažas par to, ka šādā veidā tiks pārkāptas Satversmē garantētās tiesības ikvienam piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, un Iesniegumu likumā paredzētās tiesības iesniegt valsts iestādē lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu sev ērtā veidā. 

LPA uzskata, ka nepieciešams paredzēt nevalstiskajām organizācijām un sabiedriskajiem aktīvistiem saprātīgu pārejas periodu (vismaz viens gads), lai iesaistītos tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ārpus TA portāla, dodot iespēju sūtīt vēstules un e-pastus tad, ja tam ir objektīvi iemesli (piemēram, organizācijai nav sava TA portāla konta vai ir sarežģījumi TA portāla darbā, vai ir sarežģījumi ar identitātes verificēšanas sistēmām). Ar apmācību materiāliem par TA portālu var iepazīties šeit. 

Tāpat LPA aicina saglabāt līdzšinējo Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas, Ministru kabineta padomdevēju institūtu. Sociālajiem partneriem un organizācijām, kuras īsteno pilsonisko dialogu (Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarotajam pārstāvim), jābūt pārstāvētām Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas, un Ministru kabineta sēdēs.