LPA aicina Kultūras ministriju stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju
02.10.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA), atsaucoties Kultūras ministrijas aicinājumam, sniegusi savus priekšlikums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam īstenošanas plānu 2021.-2023. gadam. LPA iepriekš aktīvi iesaistījusies pamatnostādņu projekta “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” izvērtēšanā, sniedzot atzinumu

Ar pamatnostādņu īstenošanas plānu, LPA īpaši uzsver nepieciešamību stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu. Tas nozīmē, attīstīt mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes un sabiedrības iesaistes demokrātiskos procesos stiprināšanai, īstenojot pilosonisko izglītību un rīkojot informatīvas un izglītojošas kampaņas par demokrātiskiem procesiem valstī, ieviešot pilsonisko dialogu, īstenot programmu “Pilsoniskās kompetenes centri” un citus pasākumus. Tāpat tiek uzsvērta nepieciešamība veicināt iedzīvotāju uzticēšanos un piederības sajūtu valstij, vēlmi sadarboties un ticību spējai ietekmēt lēmumus. 

Plašāk ar LPA vēstulē izteiktajiem priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit