LPA aicina KM pamatnostādņu projektā nostiprināt valstisku apņemšanos īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku
09.10.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse 7.oktobrī atkārtoti nosūtījusi Kultūras ministrijai (KM) atzinumu ar iebildumiem par pamatnostādņu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”. LPA ieskatā, Projektā daudzviet tiek norādīts, ka pilsoniskās aktivitātes, iedzīvotāju vēlme iesaistīties tajā un mobilizēties sabiedrībai kopīgu mērķu sasniegšanai ir pašas sabiedrības ziņā, tādejādi valstiski norobežojoties no atbildības veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību. Nenoliedzami pilsoniskās sabiedrības aktivitātes ir sabiedrības iniciētas, tomēr valstij ir jānodrošina labvēlīgi priekšnoteikumi tās pastāvēšanai un attīstībai. Sniegtajā atzinumā LPA norāda, ka esošajā projekta redakcijā nav saskatāma KM apņemšanās to veicināt, kas ir viens no būtiskajiem konceptuāliem trūkumiem politikas plānošanas dokumentā. Tādēļ LPA atkārtoti aicina KM nostiprināt valstisku apņemšanos īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku.

Plašāk ar visiem LPA iebildumiem un priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit