LPA aicina ieviest papildus finanšu instrumentus biedrību un nodibinājumu darbības atjaunošanai un attīstībai
15.01.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse iesniegusi Finanšu ministra vadības grupai priekšlikumu papildus atbalsta mehānismiem COVID19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai biedrībām un nodibinājumiem, kas ir:

1) Aizdevumi biedrībām un nodibinājumiem ar mērķi nodrošināt biedrību un nodibinājumu darbības atjaunošanu un attīstību Covid-19 krīzes, kā arī atbalstīt biedrības un nodibinājumus ārvalstu finansējuma piesaistei. Priekšlikums ir radīt ALTUM finanšu instrumentu - bezprocentu aizdevumi un garantijas banku aizdevumiem;

2) finansējums Līdzfinansējuma programmai ar mērķi nodrošināt biedrību un nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu atbalsta programmās, piesaistot ārvalstu finansējumu. Priekšlikums ir nodrošināt finanšu pieejamību līdzfinansējuma nodrošināšanai, kas vidēji ir 20-30% no piešķirtā finansējuma. 

Lai sagatavotu detalizētu programmu piedāvājumu, balstoties uz biedrību un nodibinājumu pieredzes un vajadzībām, lūgums aizpildīt aptaujas anketu šeit līdz 2021.gada 20.janvārim.