LPA aicina FM sniegt informāciju par konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību par Eiropas Atveseļošanās plānu
09.10.2020

8.oktobrī Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) nosūtījusi vēstuli  Finanšu ministram, aicinot sniegt informāciju par to, vai un kā Latvijas pilsoniskā sabiedrība tikusi iesaistīta Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādes procesā, kas bija Eiropas Komisijas noteikta obligāta prasība. Svarīgi atzīmēt, ka Eiropas Komisija vadlīnijās dalībvalstīm ir iekļāvusi atsauces uz pilsoniskās sabiedrības lomu nacionālo plānu izstrādē un īstenošanā, nosakot, ka dalībvalstīm ir jāziņo par to, kā tās ir sadarbojušās ar pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām personām plāna izstrādē. Neskatoties uz Eiropas Komisijas prasību iesaistīt pilsonisko sabiedrību plānošanas un īstenošanas procesā, LPA nav informēta par konsultācijām, atšķirībā no citām ES valstīm, kur pilsoniskās sabiedrības vadošās organizācijas ir tikušas iesaistītas nacionālo plānu izstrādē. No publiski pieejamās informācijas, ir secināms, ka iespēja iesniegt priekšlikumus bija tikai nozaru ministrijām.

Vēstules iemesls ir LPA saņemtā informācija no Eiropas līmeņa jumta organizācijām, kas veic ES dalībvalstu aptauju, lai noskaidrotu, vai tās ir nodrošinājušas prasītās konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, un lai gan dalībvalstu plāna iesniegšanas termiņš ir 15. oktobris, nekas neliecina, ka Latvija plāno nodrošināt konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību. Plašāk ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit.

Otrdien, 13. oktobrī, Latvijas Pilsoniskā alianse saņēmusi atbildes vēstuli no Finanšu ministrijas (FM), kurā FM min, ka koordinē iesaistīto pušu darbu pie Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) plāna izstrādes.  Nozaru ministrijas, pamatojoties uz š.g.  18. augusta MK lēmumu, līdz 11. septembrim FM iesūtīja savus priekšlikumus plāna saturam, kas tika balstīti uz nozaru plānošanas dokumentiem un, kuri vēlāk tika apspriesti starpministriju darba grupā. 

Saskaņā ar MK doto uzdevumu, ANM plāna projekts ir jāiesniedz izskatīšanai MK līdz š. g. oktobra beigām. Pēc ANM plāna projekta sagatavošanas tiks nodrošinātas diskusijas ar partneriem, t.sk. arī Latvijas Pilsonisko aliansi, lai varētu uzsākt sarunas ar Eiropas Komisiju.