LPA aicina FM projektā “Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam” stiprināt pilsonisko dialogu
18.09.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) 16. septembrī nosūtījusi Finanšu ministrijai atzinumu par projektu “Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam”. Sniegtajā atzinumā LPA īpaši izceļ nepieciešamību nostiprināt pilsoniskā dialoga būtību un nozīmi, jo dialogs ar pilsonisko sabiedrību vēl ir jāspēcina, tāpat kā sociālo partneru un pilsoniskā dialoga īstenotāju ierobežotā kapacitāte, kas neļauj jēgpilni un savlaicīgi nodrošināt nepieciešamo iesaisti. 

Tāpat LPA aicināja nesašaurināt pilsoniskās līdzdalības veicināšanai noteiktos pasākumus, apņemoties stiprināt tikai kultūras līdzdalību. LPA arī vērsa uzmanību, ka reģionu attīstībai nepieciešamas ne tikai Reģionālās inovācijas un zināšanu platformas, bet arī Reģionālie pilsonisko kompetenču centri, caur kuriem tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības attīstību un koordināciju veicošas aktivitātes.  Plašāk ar LPA atzinumu iespējams iepazīties šeit