LPA aicina AiM turpmākajā Valsts aizsardzības koncepcijas izstrādes procesā iesaistīt arī nevalstisko sektoru
11.09.2020

9.septembrī Latvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinators Artis Zaļūksnis piedalījās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas attālinātajā sēdē, kurā tika diskutēts par Valsts aizsardzības koncepciju (iepazīties ar koncepcijas projektu iespējams šeit).

A.Zaļūksnis vērsa komisijas locekļu uzmanību, norādot, ka koncepcijas sagatavošanas laikā netika nodrošinātā kvalitatīva sabiedrības līdzdalība un aicināja Aizsardzības ministriju (AiM) iesaistīt NVO sektoru turpmākajā, ar koncepciju saistīto dokumentu izstrādes procesā (par sabiedrības un NVO līdzdalības neesamību Valsts aizsardzības koncepcijas izveides procesā vēstījām jau iepriekš). 

Tāpat A. Zaļūksnis pauda viedokli, ka sabiedrības un NVO līdzdalība šobrīd ir pat būtiskāka, jo NVO saturiski var dot lielu ieguldījumu vērtīborientāciju attīstībā un sabiedrības noturības veidošanā ar stiprām lokālām kopienām.

Tikšanās noslēgumā A.Zaļūksnis vērsa uzmanību uz nepieciešamību īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšanai, kā arī radot priekšnosacījumus sadarbības platformai vai sistēmai.

Viedokli par nepieciešamību papildināt Valsts aizsardzības koncepciju, izteica arī A. Jansone (Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija), īpaši aicinot komisiju precizēt Jaunsardzes statusu un lomu tajā.

Pozitīvi tika novērtēta NVO sektora aktivitāte, atsaucoties AiM sadarbības aicinājumiem, kā arī piedaloties dažādās izspēlēs, kas veido izpratni ne tikai par NVO, bet arī valsts pārvaldes un privātā sektora lomu un iesaisti krīzes situācijās – šāda veida sadarbība tiks veidota arī turpmāk. Jau vēstījām, ka 4. septembrī LPA biroja telpās, Alberta ielā 13,  notika AiM organizētais galda izspēles vingrinājums NVO, kas tika veidots, balstoties uz informatīvājā ziņojumā “Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā” ietverto informāciju (skatīt šeit). Secinājumi, kuri radās pēc izspēles, kurā piedalījās arī LPA darbinieki, un tika izklāstīti Saeimas komisijas sēdē:

nepieciešama sagatavotība un ciešāka sadarbība ar valsts iestādēm (jo īpaši informācijas iegūšanai);

civilās aizsardzības plānu izstrādē, kur būtiska loma ir arī AiM, mudināt visas pašvaldības darba procesā iesaistīt NVO un citus izpildītājus, kā piemēram, baznīcas, uzņēmējus;

koncepcijā iztrūkst NVO loma plašākā nozīmē (šobrīd tā ir kā politikas veidotājam).