LPA aicina 2023. gada valsts budžetā iekļaut ilgtspējīgu finansējumu pilsoniskās sabiedrības darbībai un attīstībai
13.01.2023

Latvijas Pilsoniskā alianse un MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomē esošās organizācijas izstrādājušas kopīgus pārnozares priekšlikumus valsts budžetam 2023. gadam, aicinot paredzēt ilgtspējīgu finansējumu pilsoniskās sabiedrības darbībai un attīstībai. Priekšlikumi nosūtīti Saeimai, Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un Ministru kabinetam.

Ņemot vērā, ka valdība savā deklarācijā apņēmusies attīstīt un atbalstīt sabiedrības pašorganizēšanās un noturībspējas mehānismus, paplašinot pilsonisko dialogu, veicināt aktīvu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, īstenojot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības rīcībpolitiku un atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanai un stiprināšanai, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina jau 2023. gada budžetā paredzēt finansējumu:

  1. Ministru kabineta un NVO sadarbības īstenošanas memoranda padomes jaunā darbības modeļa (pilsoniskā dialoga platformas) ieviešanai 200 000 eiro apmērā, tādējādi paredzot bāzes finansējumu pilsoniskajam dialogam.
  2. Papildus resursus programmai “Nacionālais NVO fonds”, kas kopumā veidotu finansējumu vismaz 5 miljonu eiro apjomā, lai īstenotu mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, stiprinātu pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un radītu atbilstošus apstākļus, kas veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī.
  3. Finansējumu programmai “Līdzfinansējuma programma” vismaz 200 000 eiro apmērā, lai biedrības un nodibinājumi varētu piesaistīt ārvalstu finansējumu. (Pēc Sabiedrības integrācijas fonda aprēķiniem, aptuveni 60 000 EUR līdzfinansējums gadā nodrošina 1 milj. EUR  ārvalstu donoru finansējuma piesaisti Latvijā 1 gada periodā.)
  4. Brīvprātīgā darba kustību attīstībai un koordinēšanai ar nevalstisko organizāciju starpniecību programmai vismaz 500 000 eiro apmērā, atbalstot kopienai nepieciešamo darbu un uzdevumu veikšanu, investējot savu laiku un zināšanas, personīgos resursus un sniedzot tiešu labumu valsts ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, sociālā kapitāla veidošanai.
  5. Atbalsta programmai sabiedrības virzītām jeb “apakšas uz augšu” drošumspējas kopienām un iedzīvotāju iniciatīvām vismaz 300 000 eiro apmērā, kas uzlabotu sociālo situāciju un noturību pret krīzēm, stiprinātu cilvēkkapitālu un vienlaikus tautsaimniecības attīstību, jāparedz un jāatbalsta sabiedrības virzītas attīstības iniciatīvas, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un ekonomikas attīstībai. 

Ar LPA priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit.