LOB sagatavojusi sugas aizsardzības plānu sešām Latvijā ligzdojošām pūcēm
27.02.2020

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādāts sugas aizsardzības plāns sešām Latvijā regulāri ligzdojošām pūču sugām, kurā atrodama izsmeļoša informācija par sugu raksturojumu, izplatību un populāciju, apdraudētību, sugu līdzšinējiem pētījumiem un ieteikumiem, kā dažādu sugu pūces turpmāk sargājamas. Plānu izstrādāja dabas skaitīšanas ietvaros un to Pārvaldes uzdevumā sagatavoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Dokuments pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes  interneta vietnē. Tajā ietverta informācija un ieteikumi par Apodziņa (Glaucidium passerinum), bikšainā apoga (Aegolius funereus), meža pūces (Strix aluco), urālpūces (Strix uralensis), ausainās pūces (Asio otus) un ūpja (Bubo bubo) sugas stāvokļa uzlabošanu.Pūces ir tā dēvētās lietussarga sugas, to sastopamība liecina par lielāku bioloģisko daudzveidību, salīdzinot ar atbilstošo ekosistēmu teritorijām, kur tās nav sastopamas. Tādēļ pūču aizsardzība palīdz saglabāt arī citu sugu dzīvotnes.


“Domāju, ka šis plāns ir vērienīgākais sugas aizsardzības plāns, kāds Latvijā līdz šim izstrādāts, ne tikai aptverto sugu skaita, bet arī datu analīzes līmeņa ziņā. Tagad mūsu rīcībā ir zinātniski pamatoti ieteikumi Latvijas mežu un mazākā mērā arī lauksaimniecības zemju dabas daudzveidības saglabāšanai, tostarp identificējot aizsardzībai prioritārās teritorijas. Šobrīd svarīgi nekavēties ar tā ieviešanu dzīvē, it īpaši ņemot vērā arvien augošo spiedienu uz mūsu mežiem. Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana ir mūsu pienākums ne tikai nākamo paaudžu, bet arī likuma priekšā,” uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus. Plašāk par izstrādāto aizsardzības plānu iespējams uzzināt šeit.