LOB aicina atbalstīt mežistrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā
13.03.2020

Interneta portālā www.manabalss.lv ir iespēja nobalsot par Latvijas Ornitoloģijas biedrības iniciatīvu noteikt vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, iekļaujot šo prasību MK noteikumos “Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā”, kas ļautu pavasarī no bojāejas pasargāt desmitiem tūkstoši putnu ligzdu.
Katru gadu valsts mežos vien mežizstrādes dēļ bojā iet vairāk nekā 50 tūkstoši putnu ligzdu. Mežizstrādes radītais traucējums ligzdošanas sezonas laikā apdraud arī tos putnus, kuru ligzdas fiziski izpostītas netiek. Piemēram, melnajam stārķim šis ir viens no galvenajiem iemesliem sliktām ligzdošanas sekmēm. Lai gan Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteikts, ka putnu ligzdu postīšana ir aizliegta, MK noteikumi “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” nenodrošina putnu aizsardzību, jo aizliedz mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā vien daļā Latvijas teritorijas (piemēram, pilsētu mežos un jūras piekrastē). Iespēju atbalstīt šo iniciatīvu atradīsiet šeit.

FOTO: Bikšainais apogs; Agris Krusts / calidris.lv