Līdzfinansējuma programma 2021.gadā nebūs pieejama
08.01.2021

Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtījusi vēstuli Kultūras ministrijai ar aicinājumu paredzēt finansējumu Līdzfinansējuma programmai Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 2021.gadā. Programmas mērķis ir nodrošināt biedrību un nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu atbalsta programmās jeb veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu spēju līdzdarboties tādu projektu īstenošanā, kuros nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu tādā apjomā, ko nav iespējams nosegt no organizāciju iekšējiem resursiem, un diemžēl bez plānotā finansējumu tām vairs nebūs iespējas turpināt līdzdarboties ārvalstu fondu programmās, kas ir jo īpaši svarīgi šībrīža Covid-19 izraisītās krīzes laikā.

Tāpēc LPA aicināja Kultūras ministriju rast iespēju paredzēt finansējuma piešķīrumu Līdzfinansējuma programmai arī 2021.gadā vismaz 100 000 euro apmērā. Nosūtītajai vēstulei ar savu parakstu atbalstu pauduši 31 organizāciju pārstāvji un pēc vēstules nosūtīšanas KM papildus atbalstu izteikušas arī Eiropas Latviešu apvienība, Valmieras novada fonds, Latvijas Operetes fonds un Baltic Human Rights Society. Plašāk ar LPA nosūtīto vēstuli iespējams iepazīties šeit.  

2020.gada nogalē LPA saņēma Kultūras ministrijas atbildi, ka 2021. gada programma nav atbalstīta, bet, lai 2022.gadā un turpmākajos gados sniegtu finansiālu atbalstu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem, nodrošinot līdzfinansējuma pieejamību ārvalstu fondu īstenotajiem projektiem, KM, iesniedzot Finanšu ministrijai prioritāro pasākumu pieteikumu vidējam termiņam, tajā iekļaus arī plānoto atbalstu ārvalstu fondu līdzfinansējuma programmas nodrošināšanai.