Līdzdalības iespējas
30.09.2022

Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par NVO sektoram aktuālajām Tiesību aktu portālā publicētajiem normatīvajiem aktiem un Saeimas komisiju darba kārtību, un aicinām organizācijas būt aktīvām, iepazīties, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs. 


TAP portālā 

Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums. Nolikums nosaka konsultatīvās padomes izveidošanas un darbības principus.


Saeimas komisijās

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, 4.oktobrī plkst. 10:00

Darba kārtībā: Likumprojekts “Grozījumi Jaunatnes likumā” Nr. 1407/Lp13 pirms 2. lasījuma.

Izmaiņas likuma mērķī, nosakot, ka mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt darbu ar jauniešiem. Tā pat precizēta Izglītības un zinātnes ministrijas loma jaunatnes politikas izstrādē un atbildība; jaunatnes organizāciju darbības nosacījumi; biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” lomu.


Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, 5.oktobrī plkst. 10:00

Darba kārtībā: Interešu pārstāvības atklātības likums ( 1341/Lp13) 3. lasījums.


* Apkopojums veikts 2022. gada 29. septembrī plkst. 21:00.

Informācija par Vecāko amatpersonu 13.07.2022. sanāksmē apstiprinātajiem EK politikas dokumentiem par ES tiesību aktu projektiem (no iknedēļas COM tabulām), pieejama šeit.

Ar Ministra kabineta iknedēļas darba kārtību varat iepazīties šeit.

Aktuālie normatīvo aktu projekti, kuri nodoti publiskai apspriešanai, apskatāmi šeit.

Informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt TAP portālā.  Ja personas pārstāvētajai institūcijai nav konta TAP portālā, tad, rakstot uz e-pastu pasts@mk.gov.lv un norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto institūciju un ieņemamo amatu, jautājumu, kura izskatīšanā vēlas piedalīties. Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka rakstot uz attiecīgās komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.