Līdzdalības iespējas
22.03.2024

Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par potenciāliem nevalstiskajam sektoram aktuāliem jautājumiem,  Tiesību aktu portālā publicētajiem normatīvo aktu projektiem un Saeimas komisiju darba kārtībām. Aicinām organizācijas būt aktīvām, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs, lai pārstāvētu intereses.

Par aktuālo TAP portālā

 • Finanšu ministrija saskaņošanai iesniegusi Informatīvo ziņojumu par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam. Viedokļu iesniegšanas termiņš 04.04. Vairāk informācijas šeit.
 • Klimata un enerģētikas ministrija saskaņošanai iesniegusi tiesību aktu par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2024. gada 25. marta sanāksmē izskatāmajiem Klimata un enerģētikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem, piemēram, par klimata pārmaiņu risku pārvaldību. Vairāk informācijas šeit.      


Par aktuālo Saeimas komisijas sēdēs

 • Otrdien, 26.martā, plkst. 10:15 Juridiskā komisija skatīs grozījumus Krimināllikumā, gan saistībā ar dažāda veida noziegumiem pret dzīvniekiem. Vairāk informācijas šeit.
 • Otrdien, 26.martā, plkst. 12:00 Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija skatīs grozījumus Saeimas kārtības rullī saistībā ar Saeimas komisiju darba kārtību, Saeimas deputātu tiesībām un pienākumiem un citām tēmām. Vairāk informācijas šeit.  
 • Otrdien, 26.martā, plkst. 14:00 Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija spriedīs par jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli. Vairāk informācijas šeit.
 • Otrdien, 26.martā, plkst. 15:30 Sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas dienas kārtībā ir Kultūras ministrijas sagatavota prezentācija par Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu projektu. Vairāk informācijas šeit.
 • Vēršu uzmanību, ka nākamceturtdien, 28.martā, noslēgsies Saeimas ziemas sesija, savukārt pavasara sesija sāksies 8.aprīlī.


Par citām līdzdalības iespējām

 • 26.marta Ministru kabineta sēdē plānots skatīt Rīkojuma projektu “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” sagatavošanas grafiku”. Aicinām sekot līdzi nozaru ministriju darbam ar valsts budžeta plānošanu un vērsties pie ministrijām ar saviem priekšlikumiem. Ministrijām priekšlikumi par prioritārajiem pasākumiem Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai jāiesniedz līdz 28. jūnijam. Ar pilno budžeta sagatavošanas grafiku var iepazīties šeit.     

*Apkopojums veikts 2024. gada 21. martā plkst. 16.30.Kur meklēt papildu informāciju?

 • informācija par Vecāko amatpersonu sanāksmēs apstiprinātajiem EK politikas dokumentiem par ES tiesību aktu projektiem (no iknedēļas COM tabulām), pieejama šeit;
 • ar Ministru kabineta iknedēļas darba kārtību varat iepazīties šeit;
 • aktuālie normatīvo aktu projekti, kuri nodoti publiskai apspriešanai, apskatāmi šeit;
 • Saeimas mājaslapā ir pieejama jauna sadaļa “Aktuālie likumprojekti”, kurā ērtā un pārskatāmā veidā ikviens var sekot līdzi parlamenta dienaskārtības aktuālajiem likumprojektiem.

Latvijas Pilsoniskā alianses sagatavotā informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.  Sabiedrības pārstāvji un nevalstiskās organizācijas aicinātas izmantot TAP portāla publisko vidi šeit, Valsts kanceleja ir sagatavojusi video par katru no iespējām TAP portāla publiskajā vidē. Video pamācības pieejamas šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt TAP portāla publiskajā vidē (video pamācība šeit). Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka, rakstot uz attiecīgās komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

uploaded picture