LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS
09.02.2024

Latvijas Pilsoniskā alianse ir apkopojusi informāciju par potenciāliem nevalstiskajam sektoram aktuāliem jautājumiem,  Tiesību aktu portālā publicētajiem normatīvo aktu projektiem un Saeimas komisiju darba kārtībām. Aicinām organizācijas būt aktīvām, sniegt atzinumus un piedalīties sēdēs, lai pārstāvētu intereses.


Par aktuālo Saeimas komisijas sēdēs

  • Otrdien, 13.februārī, plkst. 10:00 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas dienas kartībā ir Likumprojekts “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” pirms trešā lasījuma. Sēdē tiks pārspriesti NVO aktuāli jautājumi kā attālinātā dalība un balsošana biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Vairāk informācijas šeit.
  • Otrdien, 13.februārī, plkst. 13:00 Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisija diskutēs par cīņu ar Krievijas Federācijas ietekmes aģentiem Latvijā. Vairāk informācijas šeit.
  • Trešdien, 14.februāris, plkst. 12:00 Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija kopsēdē ar Ilgtspējīgas attīstības komisiju runās par dzimstības veicināšanas stratēģiju Latvijā. Vairāk informācijas šeit.


Par aktuālo ES līmenī

  • Eiropas Komisija aicina sniegt atgriezenisko saiti par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+). ESF+ budžets 2021.–2027. gadam ir gandrīz 99,3 miljardi eiro, kas tiks izlietoti tam, lai turpinātu sniegt būtisku ieguldījumu ES nodarbinātības, sociālajā, izglītības un prasmju politikā. Fondam arī bijusi nozīmīga loma sociālekonomiskajā atveseļošanā no Covid-19 pandēmijas. Kohēzijas politikas ietvaros ESF+ arī turpinās stiprināt ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju ES, mazinot attīstības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem. Sniedziet atgriezenisko saiti šeit. Viedokļu iesniegšanas termiņš 13.02.


Par citām aktuālām līdzdalības iespējām 

  • Otrdien, 13.februārī, Ministru kabineta sēdē plānots apskatīt Informatīvo ziņojumu “Par atbildības noteikšanu par “Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par demokrātijas aizsardzību””. Šīs nedēļās Valsts sekretāru sanāksmes laikā iesaistītās puses nespēja vienoties par ministriju, kas uzņemsies atbildību, tādēļ šo jautājumu skatīs Ministru kabineta sēdē. Pieteikt dalību Ministru kabineta sēdei attālināti iespējams šeit.      
  • Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis konkursu NVO pārstāvjiem darbam SIF padomē. Konkursa mērķis ir izvēlēties četras nevalstiskās organizācijas, kas deleģēs pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam SIF padomē.  Ar atlases kritērijiem un pieteikuma formu iespējams iepazīties šeit. Pieteikšanās līdz 12.02. plkst. 15:00.


*Apkopojums veikts 2024. gada 8.februārī plkst. 17.30.


Kur meklēt papildu informāciju?

  • informācija par Vecāko amatpersonu sanāksmēs apstiprinātajiem EK politikas dokumentiem par ES tiesību aktu projektiem (no iknedēļas COM tabulām), pieejama šeit;
  • ar Ministru kabineta iknedēļas darba kārtību varat iepazīties šeit;
  • aktuālie normatīvo aktu projekti, kuri nodoti publiskai apspriešanai, apskatāmi šeit;
  • Saeimas mājaslapā ir pieejama jauna sadaļa “Aktuālie likumprojekti”, kurā ērtā un pārskatāmā veidā ikviens var sekot līdzi parlamenta dienaskārtības aktuālajiem likumprojektiem.

Latvijas Pilsoniskā alianses sagatavotā informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.  Sabiedrības pārstāvji un nevalstiskās organizācijas aicinātas izmantot TAP portāla publisko vidi šeit, Valsts kanceleja ir sagatavojusi video par katru no iespējām TAP portāla publiskajā vidē. Video pamācības pieejamas šeit. Dalību MK un VSS sēdēs var pieteikt TAP portāla publiskajā vidē (video pamācība šeit). Savukārt dalība Saeimas komisiju sēdēs jāpiesaka, rakstot uz attiecīgās komisijas e-pastu, kuras adresi varat atrast šeit. Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

uploaded picture