Līdzdalības iespējas
08.06.2021

Pilsoniskās sabiedrības iespējas iesaistīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā (Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.), sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs.

Saeimas komisijas:

Komisija: 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija
Sēdes norises laiks:
14.jūnijs plkst. 09:00
Darba kārtība:
Valsts iestāžu gatavība plānotajām nodokļu izmaiņām no šā gada 1. jūlija.
Komisija: 
Ilgtspējīgas attīstības komisija
Sēdes norises laiks:
16.jūnijs plkst. 12:00
Darba kārtība:
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna statusu uz šodienu

Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit

Valsts sekretāru sanāksme
Tiesību akta projekts

Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību" VSS-544

Tiesību akta projekts
Pamatnostādņu projekts "Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" VSS-555
Tiesību akta projekts
Plāna projekts "Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021. – 2023.gadam" VSS-556
Tiesību akta projekts
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu" VSS-540
Projekta mērķis un iespējamā ietekme

Projekta mērķis ir precizēt tiesisko regulējumu sākotnējās ietekmes izvērtēšanas veikšanai saistībā ar Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla darbības uzsākšanu un mazināt normatīvismu.

Projekts paredz pārejas noteikumu attiecībā uz tiesību aktu projektiem, kuri pieteikti izsludināšanai VSS pirms noteikumu projekta spēkā stāšanās.
Normatīvo aktu projekti, kuri ir pieteikti izsludināšanaiapskatāmi šeit.

Savukārt izsludinātie normatīvo aktu projekti apskatāmi šeit.

SVARĪGI!
  • Atzinumu sniegšanai jāpiesakās līdz trešdienas plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu vk@mk.gov.lv
  • Pēc tam, kad normatīvā akta projekts ir izsludināts VSS, joprojām ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai, bet projekta izstrādātājs var neņemt vērā priekšlikumus un nepaskaidrot atteikuma iemeslu.
  • Atzinumu sniegšanas termiņš – š.g. 28. jūnijam!
  • Dalību VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz pasts@mk.gov.lv

Koncentrēta informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.