Līdzdalības iespējas
06.05.2021

Pilsoniskās sabiedrības iespējas iesaistīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā (Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.), sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs.

Saeimas komisijas*:

Komisija:
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Sēdes norises laiks:
12.maijs plkst. 10:00
Darba kārtība:
3. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 918/Lp13) pirms otrā lasījuma.
Komentārs
Grozījumi paredz attiecināt ierobežojums pašvaldības domes priekšsēdētāja, republikas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka amatā esošiem savienot amatu biedrībā vai nodibinājumā.
Komisija:

Sociālo un darba lietu komisija

Sēdes norises laiks:
12.maijs plkst. 10:00
Darba kārtība:

LM plānotie pasākumi, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas plānu (pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem pakalpojumiem)

Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.

*Apkopojums veikts 2021. gada 6. maijā plkst. 18.00