Līdzdalības iespējas
31.03.2021

Pilsoniskās sabiedrības iespējas iesaistīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu veidošanas procesā (Saeimas komisijas, nozaru ministriju darba grupas, Valsts sekretāru sanāksmes, u.c.), sniedzot atzinumus un piedaloties sēdēs.

Saeimas komisijas*:

Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
06.04.2021. plkst. 10:00
Darba kārtība:
3. Likumprojekts “Grāmatvedības likums” (Nr. 795/Lp13, 2.lasījums).
KomentārsLatvijas Pilsoniskā alianse iesniedza priekšlikumu noteikt, ka biedrībā un nodibinājumā grāmatvedību var kārtot brīvprātīgais.
Komisija:
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēdes norises laiks:
07.04.2021. plkst. 10:00
Darba kārtība:
Par Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma būtiskākajiem secinājumiem, Finanšu izlūkošanas dienesta paveikto 2020. gadā un prioritātēm 2021. gadam
Komisija:
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija
Sēdes norises laiks:
07.04.2021. plkst. 12:00
Darba kārtība:
Par mazākumtautību multimediju platformas izveidi

Pilnais Saeimas komisiju darba grafiks pieejams šeit.

Valsts sekretāru sanāksme
Tiesību akta projekts

Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-289

Projekta mērķis un iespējamā ietekme

Likumprojekts tiek papildināts ar 37. pantu attiecībā uz  biedrībām un nodibinājumiem, jo gan biedrības, gan nodibinājumi var veikt saimniecisko darbību un savā darbībā var tikt pielīdzinātas komercsabiedrībām. Šobrīd Latvijā ir konstatēta viena biedrība, kas formāli atbilst likumā minētajam statusam. Līdz ar to vienlaikus tiek precizēts VI nodaļas nosaukums “Apdraudējuma novēršana kritiskajai infrastruktūrai un nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem” un likuma 37. panta nosaukumā tiek iekļautas arī biedrības un nodibinājumi.
Tiesību akta projekts

Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-310
Projekta mērķis un iespējamā ietekme
Grozījumi paredz veikt grozījumus tajos pašos pantos, kuros paredz VSS-289 izsludinātais projekts.
Normatīvo aktu projekti, kuri ir pieteikti izsludināšanaiapskatāmi šeit.

Savukārt izsludinātie normatīvo aktu projekti apskatāmi šeit.

SVARĪGI!
  • Atzinumu sniegšanai jāpiesakās līdz trešdienas plkst. 15.00, rakstot uz e-pastu vk@mk.gov.lv
  • Pēc tam, kad normatīvā akta projekts ir izsludināts VSS, joprojām ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai, bet projekta izstrādātājs var neņemt vērā priekšlikumus un nepaskaidrot atteikuma iemeslu.
  • Atzinumu sniegšanas termiņš – š.g. 19. aprīlis!
  • Dalību VSS sēdēs var pieteikt, rakstot uz pasts@mk.gov.lv

Koncentrēta informācija par to, kā rakstīt atzinumus, atrodama šeit.

*Apkopojums veikts 2021. gada 1. aprīlī plkst. 15.00